Przepisy - kredyt-bankowy

Kredyt bankowy

pozyczki-kredyty.org


Banki oprócz kart kredytowych bądź linii kredytowych do konta, w ramach pożyczki mogą zaproponować klientowi kredyt bankowy na dowolny cel. Każda osoba, która ukończyła 21 rok życia i która osiąga stałe dochody może ubiegać się o kredyt bankowy.

Zdarza się jednak, że bank może odrzucić wniosek klienta o kredyt, ponieważ:

  1. Klient ma złą historię kredytową w BIK-u,

  2. Osiąga za niskie dochody,

  3. Ma umowę na czas próbny,

  4. Ma mniej niż 21 lat,

  5. Kwota o jaką wnioskuje, jest za wysoka w porównaniu z jego dochodami.

Kryteria przyznawania kredytów są bardzo różne, ponieważ zależą od polityki wewnętrznej danego banku. Minimalna kwota o jaką klient może się ubiegać to zaledwie 500 zł, a maksymalna może sięgać nawet do 150 000 zł.


Klient starający się o kredyt bankowy powinien przygotować sobie, aktualne zaświadczenie o zarobkach ważne maksymalnie miesiąc, bądź pit za ostatnie 3 miesiące, lub za ostatni rok, jeżeli prowadzi własną działalność gospodarczą. W przypadku emerytów i rencistów bank wymaga decyzji o przyznaniu renty bądź emerytury. Poza tym wykaz wymaganych dokumentów przedstawia się następująco:

  1. Osoby pracujące na umowę o pracę ( nie obejmuje to osób zatrudnionych na okresie próbnym)- zaświadczenie o dochodach, dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem,

  2. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, nie będące przedstawicielami wolnych zawodów- pit za ostatnie trzy miesiące, bądź za ostatni rok, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem i o zapłacie podatku oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  3. Osoby prowadzące działalność, ale będące przedstawicielami wolnych zawodów-mogą przedstawić takie same dokumenty, jak przedstawione powyżej, ale mogą też mieć wyliczoną zdolność na podstawie tak zwanej estymacji, czyli do przyznania kredytu potrzebny jest im tylko dyplom ukończenia studiów wyższych oraz prawo do wykonywania zawodu.

  4. Emeryci i renciści- decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, ostatni odcinek emerytury bądź renty oraz dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem.

Niestety kredyt, podobnie jak inne produkty bankowe posiada oprocentowanie. W polityce kredytowej istnieją dwa rodzaje oprocentowań: oprocentowanie nominalne zwane początkowym, oraz rzeczywiste, na które składa się oprocentowanie nominalne, prowizja za uruchomienie kredytu oraz opłata administracyjna.Lista tematów: